Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

Влада Републике Србије је у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 , донела Уредбу у којој су донесене нове мере, и упутство за организацију рада основних школа и завршетак првог полугодиште школске 2020/21. из тих разлогa ће бити донета измена школског календара, при чему ће се прво полугодиште завршити 18.12. 2020. после чега следи зимски распуст.

Настава ће се у првом циклусу- од првог дo четвртог разреда , одвијати кроз непосредни васпитно- образовни рад, према изабраном моделу организације рада- поделом ученика на две групе у матичној школи, и са целим одељењима у подручним одељењима у Оџацима, Попини, Брезовици, Дубљу и Стублици. Часови трају 30 минута.

У другом циклусу, за ученике од 5-8. разреда, настава се остварује путем наставе на даљину (online), уз коришћење платформе за коју се школа определила- Google учионица.  Поред тога, у циљу комуникације и размене информација, могу да се користе и платформе  Viber, Whatsapp, mail, Zoom, и сл. Будући да су на нивоу целе наше школе оформљене Google учионице, настава је од 30.11. 2020. кренула уз употребу ове платформе.

Настава на даљину одвија се у РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ, у складу са постојећим распоредом часова, часови трају 45 минута, и то радним данима у периоду од 8 до 14.00. Ученицима ће се давати рокови за израду задатака, и достављање повратних информација.

Евиденција васпитно-образовног рада реализује се уношењем реализованих наставних јединица у EС дневник. у евиденцији присуства , наставници ће евидентирати оне ученике који нису присуствовали часу путем наставе на даљину.

Овим путем апелујемо на родитеље да прате  да ли њихова деца приступају онлине настави, будући да се евиденција одсуства не разликује од евиденције у непосредној настави.

02.12.2020.

 Гордана Асентић

Директор школе

Scroll to Top