ИСТОРИЈАТ

Основна школа „Свети Сава“ у Трстенику је основана Решењем СО Трстеник бр. 610 – 18 / 91 – 03 од 27. 06. 1991. године као самостална државна установа. Школа је основана ради остваривања  задатака основног образовања и васпитања деце школског узраста.

Школа се налази у приградском насељу Трстеник 2 које је југоисточно од Трстеника на путу за Крушевац. Насеље Трстеник 2 је новијег датума. Настало је у перидоду интензивног развоја Прве Петолетке која у том времену доживљава свој пуни напредак. То се одражава и на развој насеља Трстеник 2 и изградњу основне школе у њему. Куће у насељу су мрежом улица повезане са школом и нису удаљене од ње. Ђаци у школу долазе пешице.

Дешавања из деведесетих година су утицала  и на живаљ нашег места и школе. Некада просперитетна и напредна фабрика више не пружа сигурност великом броју радника из разних места Србије. Један број родитеља је силом прилика остао без послa, што утиче на тренд пресељења једног броја наших ученика у друга, стабилнија места за живот, као и на пораст социјалних проблема у окружењу.

И поред наведених проблeма, школа успешно сарађује са родитељима ученика и локалном заједницом. Месна заједница редовно учествује и подржава активности које се одржавају у школи. Од радних организација школа сарађује са онима које су у ближем окружењу (мање приватне радионице – „Минеграф“ Трстеник) и са установама „Електродистрибуција Трстеник”, „Прва Петолетка” итд.

 У насељу не постоји ниједна културна установа, па те садржаје ученици добијају у Трстенику. Зато се школа труди да у окружењу делује као културни центар у домену својих могућности (гостовања књижевника, организовање ликовних колонија, организовање општинске смотре  караоке, спортских сусрета и сл.)

Трстеник се налази између Крушевца и Врњачке Бање. Са овим градовима је повезан аутобуском линијом.

Школа постоји 27 година. Настава се изводи у матичној школи и издвојеним одељењима у Оџацима, Попини, Брезовици, Дубљу и Стублици.

Зграда у матичној школи је зидана од чврстог материјала. У свом саставу има 11 учионица, библиотеку, канцеларије за директора, наставнике (зборница), секретара, шефа рачуноводства, педагога и психолога, кухињу са трпезаријом, мокри чвор за наставнике, за ученике. Школа је прикључена на градски систем грејања. У оквиру предшколске установе  Бисери  у школи раде две  предшколске групе: у матичној школи  и подручном одељењу у Попини.

Матична школа поседује велико школско двориште са изграђеним теренима за фудбал и кошарку. У току је изградња фискултурне сале, па извођење наставе физичког и здравственог васпитања представља проблем у зимском периоду.

У саставу школе је пет подручних одељења, четири су од I – IV разреда, а у једном одељењу настава се одвија од I до VIII разреда.

Позовите нас - телефон 1

+381 37 717 410

Позовите нас - телефон 2

+381 37 310 0 262

Пишите нам

ossvetisavats@mts.rs

Scroll to Top