Успешно реализована акција прикупљања старог папира