Обавештење за родитеље и ученике о активностима везаним за почетак школске 2023/2024. године

Поштовани  родитељи,

У складу са СМЕРНИЦАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, бр. 119-01-00240/2/2023-01 од 16.08.2023. године, добијене од Министарства просвете, у школској 2023/2024. годиниу ОШ „Свети Сава“ Трстеник, биће реализоване бројне активности, које имају за циљ развој позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности, уз уважавање различитости.

 Школа ће организовати разговоре са свим актерима школског живота, са циљем конципирања образовне стратегије, како да односи буду засновани на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности, уз уважавање различитости.

Заједно са ученицима и вама родитељима, школа ће радити на креирању идентитета, као и мото-а школе, који ће у себи садржати очекивана понашања, у складу са идентитетом наше школе.

У првим недељама школске године, активности ће бити усмерене на постепено увођење редовних школских активности и враћање на уобичајену дневну рутину, уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика. Сарадња са вама нам је значајна и спремни смо на прихватање идеја и предлога.

Распоред активности

Ученици од 5. до 8. разреда иду увек у прву смену, као и до сада.

  Датум Време
Пријем првака Пејовац Петак   01.09. 2023. 10,00
Редовне активности    
Ученици  2. разреда Пејовац Петак   01.09. 2023.

         04-08.09. 2023.

8,00
Ученици 3. и 4. разреда – Пејовац Петак   01.09. 2023.

 

8,00
Ученици 3. и 4. разреда – Пејовац          04-08.09. 2023. 12,25
Оџаци Петак   01.09. 2023. 7,30
Попина 1/3. разред

Попина 2. разред

Петак   01.09. 2023. 7,30
Попина 1/3. разред

Попина 2. разред

04-08.09. 2023. 7,30

12,10

Брезовица Петак   01.09. 2023 7,30
Дубље Петак   01.09. 2023 7,30
Стублица